Indholdsfortegnelse:

Webster County, KY Økonomiske Statistikker
Webster County, KY Økonomiske Statistikker
Anonim

Webster county kentucky dp 3-profil af udvalgte økonomiske egenskaber

Emne

Nummer procent
BESKÆFTIGELSESSTATUS
Befolkning 16 år og derover 11.185 100,0
I arbejdsstyrken 6515 58,2
Civil arbejdsstyrke 6515 58,2
ansat 6212 55,5
Arbejdsløs 303 2.7
Procent af den civile arbejdsstyrke 4.7 (X)
Bevæbnede styrker 0 0,0
Ikke i arbejdsstyrke 4670 41,8
Kvinder 16 år og derover 5756 100,0
I arbejdsstyrken 2915 50,6
Civil arbejdsstyrke 2915 50,6
ansat 2758 47,9
Egne børn under 6 år 1.011 100,0
Alle forældre i familien i arbejdsstyrke 535 52,9
Pendling til arbejde
Arbejdere 16 år og derover 6063 100,0
Bil, lastbil eller varevogn kørte alene 4683 77,2
Bil, lastbil eller varevogn 1030 17,0
Offentlig transport (inklusive taxa) 16 0,3
gik 135 2.2
Andre midler 49 0,8
Arbejdede derhjemme 150 2.5
Gennemsnitlig rejsetid til arbejde (minutter) 26.4 (X)
Beskæftiget civilbefolkning fra 16 år og derover 6212 100,0
BESKÆFTIGELSE
Ledelse, professionelle og beslægtede erhverv 1175 18.9
Service erhverv 879 14.2
Salg og kontor 1117 18,0
Landbrug, fiskeri og skovbrug 122 2,0
Bygge-, udvindings- og vedligeholdelsesarbejder 1.063 17.1
Produktion, transport og materialer, der er i bevægelse 1856 29.9
INDUSTRI
Landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt og minedrift 683 11,0
Konstruktion 468 7.5
Produktion 1676 27,0
Engroshandel 170 2.7
Detailhandel 607 9.8
Transport og oplagring og forsyningsselskaber 347 5.6
Information 36 0,6
Finansiering, forsikring, fast ejendom og leje og leasing 232 3.7
Professionelle, videnskabelige, forvaltnings-, administrative og affaldshåndteringstjenester 200 3.2
Uddannelses-, sundheds- og sociale tjenester 1116 18,0
Kunst, underholdning, rekreation, indkvartering og madtjenester 212 3.4
Andre tjenester (undtagen offentlig administration) 325 5.2
Offentlig administration 140 2.3
KLASSE AF ARBEJDER
Privat løn- og lønarbejdere 4995 80,4
Regeringsarbejdere 724 11.7
Selvstændige erhvervsdrivende i egen ikke-integreret virksomhed 465 7.5
Ubetalte familiearbejdere 28 0,5
INDKOMST I 1999
Husholdninger 5568 100,0
Mindre end $ 10.000 795 14.3
$ 10.000 til $ 14.999 468 8.4
$ 15.000 til $ 24.999 852 15.3
$ 25.000 til $ 34.999 968 17,4
$ 35.000 til $ 49.999 861 15.5
$ 50.000 til $ 74.999 1.072 19.3
$ 75.000 til $ 99.999 360 6.5
$ 100.000 til $ 149.999 147 2.6
$ 150.000 til $ 199.999 19 0,3
$ 200.000 eller mere 26 0,5
Median husholdningsindkomst (dollars) 31.529 (X)
Med indtjening 4187 75.2
Gennemsnitlig indtjening (dollars) 39.144 (X)
Med socialsikringsindkomst 1778 31,9
Gennemsnitlig socialsikringsindkomst (dollars) 10.421 (X)
Med supplerende sikkerhedsindkomst 340 6.1
Gennemsnitlig supplerende sikkerhedsindkomst (dollars) 5302 (X)
Med offentlig assistanceindkomst 205 3.7
Gennemsnitsindkomst for offentlig bistand (dollars) 1904 (X)
Med pensionsindkomst 1.100 19,8
Gennemsnitlig pensionsindkomst (dollars) 11.311 (X)
Familier 4089 100,0
Mindre end $ 10.000 320 7.8
$ 10.000 til $ 14.999 230 5.6
$ 15.000 til $ 24.999 599 14,6
$ 25.000 til $ 34.999 725 17,7
$ 35.000 til $ 49.999 741 18,1
$ 50.000 til $ 74.999 962 23.5
$ 75.000 til $ 99.999 327 8,0
$ 100.000 til $ 149.999 145 3,5
$ 150.000 til $ 199.999 14 0,3
$ 200.000 eller mere 26 0,6
Median familieindkomst (dollars) 38.208 (X)
Indkomst pr. Indbygger (dollars) 15.657 (X)

Medianindtjening (dollars):

Mandlige heltidsarbejdere året rundt 31.149 (X)
Kvindelige heltidsarbejdere året rundt 20.375 (X)
POVERTYSTATUS I 1999 (under fattigdomsniveau)
Familier 506 (X)
Procent under fattigdomsniveau (X) 12.4
Med beslægtede børn under 18 år 321 (X)
Procent under fattigdomsniveau (X) 16.3
Med beslægtede børn under 5 år 97 (X)
Procent under fattigdomsniveau (X) 13.5
Familier med kvindelig husindehaver, ingen mand til stede 141 (X)
Procent under fattigdomsniveau (X) 25.9
Med beslægtede børn under 18 år 128 (X)
Procent under fattigdomsniveau (X) 36,7
Med beslægtede børn under 5 år 32 (X)
Procent under fattigdomsniveau (X) 36,8
Personer 2130 (X)
Procent under fattigdomsniveau (X) 15.4
18 år og derover 1.445 (X)
Procent under fattigdomsniveau (X) 13.8
65 år og derover 292 (X)
Procent under fattigdomsniveau (X) 15.1
Relaterede børn under 18 år 661 (X)
Procent under fattigdomsniveau (X) 19,8
Relaterede børn 5 til 17 år 510 (X)
Procent under fattigdomsniveau (X) 20,7
Urelaterede personer 15 år og derover 569 (X)
Procent under fattigdomsniveau (X) 30.2

(X) Ikke relevant.

Kilde: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrices P30, P32, P33, P43, P46, P49, P50, P51, P52, P53, P58, P62, P63, P64, P65, P67, P71, P72, P73, P74, P76, P77, P82, P87, P90, PCT47, PCT52 og PCT53

Flere folketællingsartikler:

  • Om folketællingen i 2000
  • Folketællingens tidslinje
  • Befolkningsinformation
  • Profil af generelle demografiske egenskaber, Census 2000

Anbefalet: